Vad händer om priset behöver justeras!

Paketen nedan och år första offert av startpris, som normalt gäller fram till nästa bokslut, inför varje bokslut utvärderar vi sedan ditt pris och om vi behöver justera detta, hör vi av i god tid.

Det kan ju hända att företaget växt eller krympt det gångna året. Eller blivit mer eller mindre komplicerat, eller att uppdraget av någon annan anledning än vi trott från början

Välkomna till oss på IGKs Redovisningshuset
Redovisningskonsult  Gunnar Karlsson

Detta ingår i prispaket!

Löpande bokföring månadsvis, bokslut / årsredovisning inkomstdeklarationer, moms och arbetsgivaredeklarationer, kontrolluppgifter och lönesupport, periodiskasammanställningar preliminärdeklarationer, hjälp med blanketter,
rådgivning.

Med ett ord allt du behöver.

Välkomna till oss på IGKs Redovisningshuset
Redovisningskonsult  Gunnar Karlsson

Våra prispaket!

Paketen nedan för våra  två vanligaste kundtyper.
Om ditt företag inte passar in i något av baspa-
keten anpassar, vi ett efter dina förutsättningar.

Paketen gäller upp till 25 underlag/verifikationer / månad . Ett underlag är ett kvitto, en faktura eller något annat vi
bokför. Vi använder antal underlag mest som ett riktmärke när vi sätter startpriset. Så det är inte ett exakt mått.

Välkomna till oss på IGKs Redovisningshuset
Redovisningskonsult  Gunnar Karlsson