Detta kan träda i kraft så snart som möjligt;
Enligt förslag gällande förändring av Aktiekapital från tidigare 50,000 kronor, så vill man  att det ska vara likvärdigt EU.
Det skulle innebära att aktiekapital för ett nytt AB skulle bli 25,000 kronor i stället för i dag 50,000 kronor.
Enligt förslag så skulle detta så snart som möjligt, från 1 januari 2020, föreslår man att ikraftträdandet  ska ske.
För bolag som redan har bildats / stiftelseurkund  / men EJ har regristrerats  vid ikraftträdandet gäller de gamla reglerna


Mera  information;
Tänk på bokslutsdatum,
Efter bokslutsdatum med försenad inlämning är det olika förseningsavgifter , första föreningsabgiften är 5,000 kronor
nummer ytterliggare 5,000 kronor
Så alltså lämn in din årsredovisning i tid.
 

I dag du som företagare tänk på att alltid ha dina papper gällande redovisning i ordning så att kan känna dig trygg med
ditt bolags papper / löpande redovisning /

Detta kan du få hjälp av oss på;
IGKs Redovisningshuset
ring oss  073- 99 78 427