ENSKILD FIRMA

Konsultverkksamhet med en person
Års- eller kvartalsmoms
Ej arbetsgivare
Upp till 25 underlag / månad / max 300 verifikat per år /
Årsbokslut samt deklaration för bolag
kr; 18,000 + moms

IGKs Redovisningshuset
Redovisningskonsult
Gunnar Karlsson


 

AKTIEBOLAG

Konsultverksamhet med en person
Års- eller kvartalsmoms
Arbetsgivare
Årsbokslut samt delaration för bolaget
Upp till 25 underlag / månad  / max 300 per år /
25,000+ moms

IGKs Redovisningshuset
Redovisningskonsult
Gunnar Karlsson