< Löpande redovisning                                        < Avtalsutskrifter
< Årsbokslut                                                           < Löner
< Fakturering / utskrifter                                    < Deklarationer
< Rapporter                                                            < Förmedlingsuppdrag
< Obestånd                                                              < Skattedeklarationer
< Värdering av bolag vid försäljning                  < Köpeavtal / fastigheter
< Vi hanterar även rot/rut faktureringar, vill du hjälpen ring oss!

              VÄLKOMMNA TILL OSS PÅ IGKs REDOVISNINGSHUSET
                                             MOBIL ;  073 - 99 78 427
< Våra samarbetspartner i dag
    Servicefinder, Ageras samt Wilson & Partners .

Sänd gärna över din SIE-Fil till oss så att vi kan titta, och se ditt behov av hjälp från oss. Detta  är givetvis utan kostnad för eder ...............................................
Så får du en offert av oss sedan, när vi tittat färdigt på denna.