< Löpande redovisning                                                                     < Avtalsutskrifter
< Årsbokslut                                                                                        < Lönehantering
< Fakturering / utskrifter                                                                 < Skattedeklarationer
< Rapporter                                                                                         < Våra samarbetspartner i dag
< Kontrollbalansräkning                                                                                                                      
< Värdering av bolag vid försäljning
< Vi hanterar bååde Rot & Rut fakturering


< Det som kommer att vara på förslag är att nya Aktiebolag skall endast ett aktiekapital på
25,000 kronor i stället som i dag 50,000 endast om detta förslag går igenom. I sådana fall
kommmer att gälla från1 januari 20202. O.B.S!

Samarbetspartner i dag ;  Ageras samt också Servicefiender m. flera.


Helt nytt är att vi  kan i dag stå, backupp för ditt företag under en period av 6 månader
från kontraktsdag och framåt.
Vilket gör att du kan ringa oss och vi hjälper dig med dina problem ...
Ringa oss 5 dagar i veckan så skall vi vara dig behjälplig med redoviningen.
/  kostnad för detta ligger på 49,750 + moms för 6 månader skall betalas a´conto /