< Löpande redovisning                                                                     < Avtalsutskrifter
< Årsbokslut                                                                                        < Lönehantering
< Fakturering / utskrifter                                                                 < Skattedeklarationer
< Rapporter                                                                                         < Våra samarbetspartner i dag
< Kontrollbalansräkning                                                                                                                      
< Värdering av bolag vid försäljning
< Vi hanterar bååde Rot & Rut fakturering


< Det som kommer att vara på förslag är att nya Aktiebolag skall endast ett aktiekapital på
25,000 kronor i stället som i dag 50,000 endast om detta förslag går igenom. I sådana fall
kommmer att gälla från1 januari 20202. O.B.S!

NU MÅSTE DU TÄNKA PÅ ATT GÖRA DIN ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 ............
VI HJÄLPER DIG MED DETTA PER OMGÅENDE!      RING OSS   !!!!!!!!!!!!!!!!


Helt nytt är att vi  kan i dag stå, backupp för ditt företag under en period av 6 månader
från kontraktsdag och framåt.
Vilket gör att du kan ringa oss och vi hjälper dig med dina problem ...
Ringa oss 5 dagar i veckan så skall vi vara dig behjälplig med redoviningen.
/  kostnad för detta ligger på 49,750 + moms för 6 månader skall betalas a´conto /